CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

                          BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1.   PGS. TS. Nguyễn Phú Giang           Trưởng khoa

2.  TS. Nguyễn Thị Thanh Phương        Phó trưởng Khoa

3.  Ths. Vũ Tuấn Hiệp                            Thư ký

                  BỘ MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.  PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai        Trưởng bộ môn

2.  TS. Nguyễn Thành Hưng                   Phó trưởng bộ môn

3.  Ths. Phan Hương Thảo                      Giảng viên

4.  Ths. Nguyễn Thị Nhinh                     Giảng viên

5.  TS. Hoàng Thị Bích Ngọc                  Giảng viên

6.  TS. Nguyễn Thị Minh Giang             Giảng viên

7.  Ths. Chu Thị Huyến                         Giảng viên

8.  Ths. Nguyễn Quỳnh Trang               Giảng viên

9.  Ths. Nguyễn Thị Thúy                       Giảng viên

10.  Ths. Vũ Thị Thanh Huyền            Giảng viên

11.  Ths. Vũ Quang Trọng                       Giảng viên

                           BỘ MÔN KIỂM TOÁN

1.  PGS. TS. Phạm Đức Hiếu                 Trưởng bộ môn

2.  Ths. Lưu Thị Duyên                           Phó trưởng bộ môn

3. PGS.TS. Nguyễn Phú Giang               Giảng viên

4.  TS. Nguyễn Viết Tiến                        Giảng viên

5.  Ths. Nguyễn Thị Hà                          Giảng viên

6.  ThS. Lại Thị Thu Thủy                      Giảng viên

7.  TS. Nguyễn Thị Hồng Lam               Giảng viên

8.  TS. Trần Nguyễn Bích Hiền              Giảng viên

9.  Ths. Cao Thị Hồng Loan                   Giảng viên

10.  Ths. Đào Ngọc Hà                           Giảng viên

11.  Ths. Vũ Thị Thu Huyền                   Giảng viên

12.  Ths. Nguyễn Thu Hoài                    Giảng viên

13.  Ths. Lương Thị Hồng Ngân            Giảng viên

14.  TS. Tạ Quang Bình                          Giảng viên

15. ThS. Vũ Tuấn Hiệp                           Chuyên viên

                  BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

1.  PGS. TS. Đoàn Vân Anh                    Trưởng bộ môn

2.  PGS. TS. Hà Thị Thuý Vân               Phó trưởng bộ môn

3.  TS. Trần Hải Long                            Giảng viên

4.  TS. Nguyễn Tuấn Duy                      Giảng viên

5.  TS. Nguyễn Thị Thanh Phương        Giảng viên

6.  TS. Phạm Thanh Hương                    Giảng viên

7.  Ths. Đàm Bích Hà                              Giảng viên

8.  Ths. Nguyễn Hồng Nga                   Giảng viên

9.  Ths. Trần Mạnh Tường                    Giảng viên

10.  Ths. Phạm Thị Mai Anh                  Giảng viên

            BỘ MÔN THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH

1.  TS. Đặng Văn Lương                         Trưởng bộ môn

2.  Ths. Đặng Thị Thư                             Phó trưởng bộ môn

3.  TS. Nguyễn Văn Giao                        Giảng viên

4.  Ths. Lê Thị Trâm Anh                       Giảng viên

5.  Ths. Hoàng Thị Tâm                          Giảng viên

6.  Ths. Nguyễn Thị Thu Hương             Giảng viên

7.  Ths. Phạm Thị Thu Hoài                    Giảng viên

8.  Ths. Tô Thị Vân Anh                         Giảng viên

9.  Ths. Nguyễn Thị Mai                         Giảng viên

10.  TS. Trần Ngọc Trang                       Giảng viên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>